Serpent Mound
Ohio, USA

The Great Serpent Mound, Ohio, USA

United States The Great Serpent Mound is a 1,348 foot- or 411 meter long prehistoric effigy mound located in Peebles, Ohio, USA. Built approximately 900 years ago by Native American ancestors and in likeness of the Hydra constellation. Want to know more. Click on a link below.

Sweden The Great Serpent Mound är en 1,348 fot- eller 411 meter lång förhistorisk avbildningshög belägen i Peebles, Ohio, USA. Byggd för ungefär 900 år sedan av den Amerikanska ursprungsbefolknings förfäder och i avbild av stjärnbilden Hydran. Vill du veta mer. Klicka på en av länkarna nedan.

Description/
Beskrivning

Star Mirroring/
Stjärnspegling

Summer Solstice/
Sommarsolstånd

Documentary/
Dokumentär

© Copyright Mårten Ellström, 2023