World's Largest Serpent
Effigy Earth Work

Nådormen, Vallsta by, Arbrå, Sweden

United States Nådormen (The Serpent of Grace) or Vallstaormen (The Vallsta Serpent) located in the village of Vallsta, Arbrå parish, Sweden is a prehistoric remnant in the shape of a 1,25 kilometer long serpent. It is believed to have been created by Native Swedes or the Vikings around 900 years ago and is mirroring the constellation of Hydra. Want to know more. Click on one of the links below.

Sweden Nådormen eller Vallstaormen belägen i Vallsta by, Arbrå församling, Sverige är en förhistorisk lämning i form av en 1,25 kilometer lång orm. Den tros ha skapats av svensk ursprungsbefolkning eller Vikingar för omkring 900 år sedan och återsskapar spegelvänt stjärnbilden Hydran. Vill du veta mer. Klicka på någon av länkarna nedan.

Description/
Beskrivning

Star Mirroring/
Stjärnspegling

Summer Solstice/
Sommarsolstånd

Documentary/
Dokumentär

© Copyright Mårten Ellström, 2023